ผลงานจาก

โครงการเด็กตื่นไฟปีที่ 2

รางวัลรางวัลชนะ
เลิศอันดับ 1ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม AVOCADO จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว. ที่ส่งผลงานเรื่อง BETTER DAYS สาบานน้องพี่ วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท และโล่รางวัลไปครอง น้องๆ สุดยอดไปเลย


รางวัลรางวัลชนะ
รองเลิศอันดับ 1ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม ANT POWER จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ส่งผลงานเรื่อง แลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท และโล่รางวัลไปครอง น้องๆ สุดยอดไปเลย


รางวัลรางวัลชนะ
รองเลิศอันดับ 2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม มานะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ส่งผลงานเรื่อง ไม่ใช่หน้าที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 70,000 บาท และโล่รางวัลไปครอง น้องๆ สุดยอดไปเลย


ผลงานของน้องๆ

รางวัลชมเชย

ทีม LOWBUDGET

ผลงานเรื่อง Electroman 2021

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม LOWBUDGET จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส่งผลงานเรื่อง Electroman 2021 ได้รับรางวัลชมเชย มูลค่า 25,000 บาท และโล่รางวัลไปครอง น้องๆ สุดยอดไปเลย

ทีม LOWBUDGET

ผลงานเรื่อง Electroman 2021

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม LOWBUDGET จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส่งผลงานเรื่อง Electroman 2021 ได้รับรางวัลชมเชย มูลค่า 25,000 บาท และโล่รางวัลไปครอง น้องๆ สุดยอดไปเลย

ทีม ปังหยาอารี

ผลงานเรื่อง TURN TO THE LIGHT

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม ปังหยาอารี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ส่งผลงานเรื่อง TURN TO THE LIGHT ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน มูลค่า 20,000 บาท และโล่รางวัลไปครอง น้องๆ สุดยอดไปเลย

ทีม ชาย 4 หญิง 1

ผลงานเรื่อง Last Piece

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีมชาย 4 หญิง 1 จากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ที่ส่งผลงานเรื่อง Last Piece ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน มูลค่า 20,000 บาท และโล่รางวัลไปครอง น้องๆ สุดยอดไปเลย

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2565